Norsk praxis elektrikercertifikat

Svensk elektrikerutbildning motsvarar inte den norska, vilket medför att man som svensk elektriker måste komplettera med norskt installatörscertifikat för att få jobba i Norge. Det är stor efterfrågan i Norge på elektriker.

Formellt

Inrapporterad

Vem kan lösa hindret?

Nordiska Ministerrådet utreder ett nordiskt yrkespass.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12