Momsproblematik på förädling av produkter

Produkter skickas från Sverige till ett norskt företag för att galvaniseras, därefter går de tillbaka. Enligt företaget blir det mycket krångel och momshanteringen är komplicerad. Ett annat företag lackera bilar/traktorer på den svenska sidan av gränsen och skickar dem sedan tillbaka till Norge. Även här upplever företaget att momshanteringen är komplicerad.
 
Vid import till EU kräver Sverige att varorna är tullpliktiga, men det finns varor där tull inte utgår och då kräver myndigheterna att varorna förtullas in, dvs. man betalar momsen vilken man egentligen inte har avdragsrätt för om man inte uppfyller kravet på ägande. Momsen blir då en ren kostnad på 25 procent.

 

Aktiv förädling är ett tullförfarande som gör att du kan importera varor för att bearbeta eller reparera dem och sedan återexportera dem. Fördelen med aktiv förädling är att du helt eller delvis slipper betala tull för varorna, eftersom de bara tillfälligt befinner sig i EU. För att använda aktiv förädling måste du ha tillstånd från Tullverket.
 
Aktiv förädling används när en vara ska genomgå någon form av förädlingsprocess och därefter återexporteras som en förädlad produkt. Du kan till exempel importera en vara som är trasig för att reparera den, men det kan också röra sig om avancerade förädlingar från råvaror till förädlingsprodukter.

Läs mer:

Formellt

Utredd


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12