Momshantering av tjänst

Vid försäljning av tjänst till norskt företag på besök i Sverige, sökte det svenska företaget information om hur momsen skulle debiteras. Man kontaktade flera olika redovisningskonsulter och fick olika svar. Till slut kom man fram till att man skulle fakturera företaget utan moms trots att jobbet gjordes i Sverige. Vid inläggning av kontot i redovisningsprogrammet blev kodningen fel och man hamnade som leverantör inom EU vilket fått till följd att företaget trots rättelser och samtal med Skatteverket får månatliga påminnelser om periodisk sammanställning på arbete inom EU som aldrig gjorts.

Läs mer:

Informellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Företag. Allt som krånglar till det och gör att företagaren blir osäker och känner sig överkörd när den gör sitt bästa för att göra rätt, men ändå blir fel, är irriterande för små företagare. De har inte resurser för att sitta och vänta eller leta information i alla lägen. 

Lösningsförslag

Att Skatteverket kan hantera och rätta fel utan att dessa rullar vidare trots rättelse och att personalen på skatteinformationen ger rätt information. Företaget har sökt hjälp vid flera tillfällen och får olika svar beroende på vem som svarar.

Att rätt information finns tillgänglig.

Vem vinner på en lösning?

Skatteverket och företag, belastning av administration helt i onödan.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12