Moms på tjänster till privatperson – myndigheter ger olika budskap

Ett företag importerar båtar från Norge och säljer dem i Sverige. Här finns inga outredda hinder, man har lärt sig hela tullprocessen. Däremot, när det gäller vinterförvaring och service av norskägda båtar kvarstår problem på grund av omständig momshantering mot kund och redovisning till myndigheten.

Följande gäller idag (enligt företagets kontakter med skattemyndigheten):
Moms på utförd tjänst behandlas olika beroende på om man efter utförd tjänst förflyttar båten tillbaka till Norge efter genomförd reparation i Sverige. Kunden kör vanligtvis båten sjövägen tillbaka in i Norge efter utförd tjänst, utan att passera tullstation.

 

Utfört uppdrag delas upp enligt nedan:

1) För tjänsten – hallhyra samt kranhyra för upptagning för vinterförvaring – skickas faktura till norska privatpersonen inkl svensk moms.

2) För tjänsten – reparations- och servicearbete – skickas exportfaktura till norsk privatperson, exkl moms. Den norska kunden ska istället själv betala in norsk moms på den utförda tjänsten. Kunden måste därefter skicka kopia på inbetalningen till företaget som bevis att momsinbetalningen är gjord i Norge. Detta är en krånglig hantering som tar tid och risken finns att kunden missar inbetalningen och inte gör kvittoredovisning till det levererande företaget.

Det är många varv på svenska Västkusten som utför samma typ av tjänst och svaren från myndigheterna är inte enhetliga.

Formellt

Inrapporterad

Lösningsförslag

Företaget som rapporterade in hindret har tagit fram följande rutin.

 

Företag XX

Tack för att Ni har lämnat in er båt till förvaring hos oss, Företag XX, och vi ska se till att den står tryggt och säkert hos oss medan vi väntar på nästa båtsäsong.
Eftersom Er båt har norsk hemmahamn kommer följande att gälla när båten förvaras i Sverige.
Företag XX har ett tullager där båtar från tredje land (Norge) får förvaras under en period. Vi ombesörjer att den läggs upp på vårt lager när båten kommer hit till oss. När båten sedan ska levereras till våren kommer vi att skicka/maila ett dokument som ni skriver under och skickar/mailar tillbaka till oss. Företag XX faxar detta dokument till svenska tullverket som då kan klarera ut båten. I och med denna påskrift intygar ni som ägare att båten förs ut ur EU-land och körs tillbaka sjövägen till Norge.

När båten har kommit in i Norge är det Ni som är skyldiga att kontakta norska tullväsendet för att ev. betala norsk MVA på service som är utfört i Sverige.
Fakturor som vi sänder till norska privatkunder debiterar vi alltid svensk moms då vi är skyldiga detta enlig svensk momslagstiftning. Den svenska momsen kan betalas tillbaka då kvitto på att norsk moms är erlagd. Detta kvitto skickas/mailas till Företag XX. För att förenkla denna procedur kan bif. blankett xx, fyllas i och skickas till norska tullvesenet och vi kan då debitera Er servicearbeten utan svensk moms. Hyra samt kranlyft, tvätt etc. debiteras alltid med svensk moms.
Norska företag får en exportfaktura (utan moms) och sköter själva sin redovisning enligt norska regler.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12