Miljözoner

Olika regler finns för fordons utsläppsgränser och krav på utrustning över gränserna förekommer ofta i Sverige. I Norge sätts detta ofta i samband med farlig last.

Formellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12