Likviditetsproblem vid införsel av anläggningsmaskiner

Företag kan tillfälligt föra in varor i ett annat land utan att deponera tull och moms, genom att utnyttja ATA Carnet. Systemet gäller dock inte vissa anläggningsmaskiner. För att en svensk kran värd tio miljoner svenska kronor ska kunna användas på den norska sidan gränsen krävs en momsdeposition på 2,5 miljoner kronor.

Formellt

Inrapporterad

Lösningsförslag

Importmomsutredningen överlämnade den 15 januari 2013 betänkandet " Förändrad hantering av importmoms" till svenska regeringen. Utredningen föreslår att Skatteverket (och inte Tullverket) skall vara beskattningsmyndighet för importmoms, och skriver följande:

”En importör som är registrerad till mervärdesskatt i Sverige kommer då att redovisa och betala skatten till Skatteverket i stället för till Tullverket. Om importören har full avdragsrätt för mervärdesskatten innebär detta att importören inte längre behöver göra någon inbetalning av skatten, eftersom den utgående och ingående skatten redovisas i samma redovisningsperiod och tar ut varandra. Utredningens förslag skulle även leda till en något minskad administrativ börda för berörda importörer.”

 

Läs mer


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12