Krav på momsombud

Vid försäljning i Norge måste svenska företaget i dagsläget vid en årsomsättning överstigande 50 000 NOK momsregistreras i Norge, via en representant kallad momsombud. Momsombudet ansvarar för beräkning och betalning av moms. Startkostnaden för tjänsten kan vara mellan 10 000 och 50 000 SEK.

Sverige har motsvarande system, men har undantaget företag som är etablerade i andra EU-länder och de nordiska länderna. Ett norskt företag som säljer till kunder i Sverige får alltså administrera momsen själv.

Formellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Svenska exportföretag som inte är etablerade i Norge.

Lösningsförslag

Enligt EFTA Surveillance Authority (ESA) bryter Norge mot EES-reglerna med sitt krav på momsombud. Norska finansdepartementet har satt igång en större genomgång av hela systemet (med representantordningen). Detta är ett omfattande arbete som kommer att ta tid, men nu prioriteras.

 

Se mer information

 
GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12