Krav på norskt D-nummer vid bilaffär

Norsk bilhandlare får problem med svenska kunder då norska regler kräver att de ska uppge norskt D-nummer vid affär, vilket tar tid och kan upplevas krångligt. Bilhandlare upplever att detta hindrar försäljning till en stor målgrupp.

Informellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12