Ingen samsyn kring digitala böcker

Bok- och tidskriftsmarknaden upplever att handeln mellan Sverige och Norge begränsas av ländernas olika regelverk. Det finns t ex ingen samsyn på vad en e-bok är, vilket skapar helt olika momssatser på e-böcker.

Informellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12