ID av personal

Olika krav finns på ID och personalsammansättning mellan länderna. I Norge har grönt kort föreslagits och i Sverige har ID06 föreslagits. I Sverige ställer branschen krav och i Norge ställer arbetstilsynet krav. 

Formellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12