Höga tullar på jordbruksvaror slår även på hälsokostprodukter

Norge har ett starkt skydd för sin inhemska produktion av livsmedel och jordbruksprodukter genom höga importtullar. Tullarna är höga även jämfört med andra länder som har starkt skydd för sin jordbrukssektor. Höga tullavgifter leder till minskad konkurrenskraft för importvaror jämfört med norska varor. Tullskyddet drabbar även mindre norska hälsokostbutiker som vill importera produkter som definieras som jordbruksvaror.

Formellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12