Höga portokostnader över landsgränsen

Bok- och tidskriftsmarknaden upplever att portokostnaderna över landsgränsen är höga och de nationella distributionskanalerna är dyra vilket motverkar köp/prenumeration.

Informellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12