Helikopterpassage över gränsen kräver klareringstillstånd

Om en helikopter ska passera gränsen mellan Sverige och Norge krävs ett klareringstillstånd från flygplatsen. Kravet bidrar till byråkrati och skapar kostnader för föreningar och företag i kustbandet.

Formellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12