Hastighet för vägmaskiner

Hastigheter för arbetsmaskiner som är tillåtna att framföras i 50km/h. ECE-lagstiftning begränsar hastighet på arbetsfordon i Sverige. I Norge är de tillåtna att framföras i 50 km/h hela dygnet, i Sverige enbart 30 km/h efter mörkrets inbrott då halvljusen sitter mer än 50 cm från marken.

Formellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12