Hantering av reklamationer

Svenskt företag upplever att reklamationer kräver mer administration och tar längre tid vid försäljning av varor till Norge.

Informellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12