Framförande av spårgående maskin

Framförande av spårgående maskin. Maskiner får inte framföras på spår utan ett transportgodkännande från respektive nations myndighet. Detta blir särskilt problematiskt vid vinterunderhåll av spår då det i praktiken innebär att snöröjning av spår inte får ske på gränsövergången mellan Sverige och Norge.

Formellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12