Försäljning av båtar över gränsen

Vid all export av båtar till Norge samt förstagångshandel av båtar hos återförsäljare i Norge måste privatperson betala en hästkraftsavgift. Detta är en så kallad säravgift (liknas vid punktskatt) som baseras på båtens motorstyrka. Om båten däremot säljs vidare till ägare nr. 2 måste inte denna avgift betalas men däremot är den då ofta inbakad i priset till nästa ägare. I oktober månad varje år fastställs denna säravgift av norska regeringen. 

Informellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12