Eurocode - Norska tillägg

Specifikt norska tillägg i Eurocode hindrar utländska ingenjörer att projektera för norsk infrastruktur. I Norge kan Statens vegvesen ha egna norska tillägg i Eurocode för exempelvis broar, vilket medför att en svensk ingenjör inte nödvändigtvis kan projektera en norsk bro fastän Eurocode används i båda länderna. Detta kan leda till svårigheter för svenska ingenjörer att projektera för den norska marknaden, vilket samtidigt minskar Norges möjlighet att rekrytera utländsk arbetskraft.

Formellt

Inrapporterad

Hur stort är problemet?

Potentiellt värde finns i att Norge vid en lösning får mer arbetskraft tillgänglig samtidigt som svenska ingenjörer får större möjligheter till arbete.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12