Besiktningspliktiga maskiner

Om ett fordon besiktigas i Sverige så gäller inte denna besiktning i Norge och vice versa.

Formellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Företag.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12