Anläggningsmaskiner på andra sidan gränsen

Tull, deponering, moms och avgifter för material och fordon som går över gränsen. Att som entreprenör frakta exempelvis saltspridare för användning i vinterväghållning från Norge för service i Falköping leder till pappersexercis och behov av att deponera pengar motsvarande momsvärdet på maskinen. Maskiner kan även bli kvarhållna i tullen ifall att nödvändiga papper på den saknas. Detta leder till pappersarbete och utlägg av möjligen betydande kostnader för ett företag beroende på maskinens värde.
En småföretagare tvingas återkommande att inteckna sitt hus varje gång ett uppdrag ska utföras på andra sidan gränsen. 

Formellt

Inrapporterad

Lösningsförslag

Anläggningsmaskiner omfattas inte av ATA-carnet, vilket betyder att företagare måste deponera moms för att passera den svenska-norska gränsen. Från den 1/1 2015 kan norska företagare föra in maskiner till Sverige, utan att deponera moms, om de är registrerade hos Skatteverket.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12