Affärskulturshinder/informationshinder

Olika affärskulturer i Sverige och Norge försvårar marknadsföringsarbetet. Det är ofta snårigt för anläggningarna att hitta rätt säljkanaler och ofta saknas resurser för satsningar.

Informellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12