Företagare har fått tillstånd att importera laxyngel från Norge.

Regionala investeringar i landbaserade laxodlingar har en potential på en omsättning på 200 miljoner och 50 nya arbetstillfällen. Nu skapas nya möjligheter för branschen genom att ett av våra gränshinder har lösts.

Gränshindret handlade om att företagare som ville starta landbaserade laxodlingar inte kunde importera laxyngel från Norge eller Färöarna då det var förbjudet enligt svensk lag. Detta gränshinder, som har hämmat utvecklingen av en helt ny bransch, är nu löst då förvaltningsrätten biföll företagets överklagande. Regeringen har också gett uppdrag till Jordbruksverket att utreda förutsättningarna för en förenklad prövning av vattenbruksverksamheter.

SWEMARC har gjort en bedömning av potentialen för vattenbruk som bransch och beräknar att det finns en total potential på 1100 jobb. Detta är inte minst intressant för våra kustkommuner som behöver utveckla nya näringar och arbetstillfällen.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12