Ambulanshelikoptertransport över gränsen

Sverige och Norge har nu ett samverkansavtal om ambulanshelikoptersjukvård, för att ge en säkrare vård för patienter som transporteras i gränsområdet. Detta har räddat liv. Flygningar med ambulanshelikopter över gränsen förekom redan innan, men det fanns inte strukturer eller anvisningar för hur det skulle gå till.


Det finns fortfarande problem som behöver lösas exempelvis: problem med radiokommunikation, flygkartor för helikoptrar, rutiner för larm, medicinskt ledningsansvar vid insatser, avtalsskrivningar och ekonomiska modeller för akuta insatser identifierade. Ansökan för norska helikopterläkare som behöver svensk legitimation är också komplicerad.

Både lagar och tolkningar av lagar och regler kan utgöra ett problem. Konventionen för transporter av nordiska patienter har t e x inte med akuta insatser/transporter som ersättningsmöjligt. Tullregler och luftfartsregler är andra områden som kan skapa problem.

 

Läs mer om samverkansavtalet om ambulanshelikoptersjukvård >


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12