Aktuella gränshinder

Här finner du några exempel på aktuella gränshinder:

 

Kö vid tullstation

Köer som uppstår vid tullstationerna, inte minst vid Svinesund, upplevs som ett stort problem. Det stör transportörernas hårt reglerade kör- och sovtider samt påverkar trafikströmmen negativt. Detta är något som har lett till att transportpriser ökar, samtidigt som det också skapar förseningar för privatbilister som fastnar i köerna.

Läs mer om gränshindret Kö vid tullstation >


Ambulans över gränsen

Ambulanser över gränsen handlar om två typer av gränshinder. Det ena är medikolegalt och det andra handlar om trafikföreskrifter. Gällande det medikolegala får inte norska ambulanser verka i Sverige eftersom de saknar krav på legitimerad sjuksköterska i besättningen, vilket Sverige har som krav. I motsatt riktning har de norska hälsovårdsmyndigheterna utfärdat ett generellt undantag för svensk ambulanspersonal.

Läs mer om gränshindret Ambulans över gränsen >


Temporär import av häst

Norska Tollvesenet kräver ett depositionsbelopp motsvarande momsen vid införsel av hästar till Norge. Beloppet betalas tillbaka efter utförsel, men det kan ta flera månader innan hästägaren får tillbaka pengarna.

Läs mer om gränshindret Temporär import av häst >


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12