Därför ska vi lägga energi på att lösa gränshinder

Alla våra nordiska gränsregioner har potential att skapa större dynamik i näringslivet, ekonomisk tillväxt och nya jobb. Ett av de starkaste argumenten för att lösa gränshinder är regional utveckling längs gränserna. För att företagare och anställda i Sverige och Norge ska se respektive grannland som en möjlighet för fler affärer eller nya jobb måste formella och informella gränshinder lösas eller kommuniceras bort.

Gränshinderarbetet bedrivs inom det nordiska samarbetet, men EU sätter många gånger agendan för Sveriges handelsfrågor. Island är ordförande i Nordiska ministerrådet under 2019. Historiskt har medborgaren varit i fokus i gränshinderarbetet, men nu har näringslivet lyfts fram på nordisk nivå.

Svinesundskommittén arbetar med näringslivets gränshinder mellan Sverige och Norge. Grannländerna har många saker gemensamt och gränsen är en av Europas längsta. Sverige har också en speciell situation i och med att vi ingår i EU:s inre marknad samtidigt som vi är dess yttre gräns. Norge ingår i visserligen i EU:s inre marknad, men är EU:s gräns när det gäller tullsamarbete. EU:s yttre gräns skapar unika problem för oss, men också fantastiska möjligheter.

Att överbrygga gränshinder blir viktigt för Svinesundsregionen då det är nyckeln till en funktionell gränsregion med förutsättningar att växa. Stora starka regioner är framtidens vinnare.

  

Kontaktperson:

Annika Daisley
+46 (0)73 335 85 12
annika.daisley@svinesundskommitten.com


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12